Pengurusan Kerja Lebih Masa

Semua yang anda perlukan untuk mengurus waktu kerja lebih masa kakitangan anda

Perkemas penjejakan dan kelulusan waktu kerja lebih masa dengan mudah, memastikan ketepatan dan pematuhan peraturan buruh dengan bimbingan pakar industri. Berhubung dengan kami jika anda ingin menguruskan waktu kerja lebih masa kakitangan anda dengan lebih cekap.

Dapatkan Demo Percuma Lihat Harga

HR2eazy mempunyai fungsi lebih masa yang luas untuk memenuhi proses industri dan perniagaan yang berbeza. Modul lebih masa yang ditawarkan adalah:-

LEBIH MASA ESS

  • Pekerja boleh memohon lebih masa melalui telefon mudah alih atau portal mereka. Aliran kerja akan dicetuskan mengikut konfigurasi set.

PERANCANGAN PRA DAN SELEPAS LEBIH MASA

  • ni adalah modul yang penting untuk industri pembuatan, perladangan dan industri lain di mana kerja lebih masa sejumlah besar pekerja perlu di rancang dan diurus secara sistematik.

KERJA LEBIH MASA BERDASARKAN KEHADIRAN

  • HR2eazy boleh diintegrasikan dengan Sistem Kehadiran dan Lebih Masa akan dikira secara automatik dari Kehadiran. HR boleh mengubah semua kemasukan dan boleh mengira atau mengubah pada bila-bila masa. Modul berkuasa untuk operasi berasaskan kilang.

IMPORT LEBIH MASA MELALUI EXCEL

  • Jika HR perlu mengekstrak data dari sistem lain atau Lebih Masa dilakukan secara manual, kami masih boleh mengimport data melalui format Excel dan pengiraan Lebih Masa dan proses dengan menggunakan HR2eazy.

KEMASUKAN LEBIH MASA OLEH HR BAGI PIHAK PEKERJA

  • HR boleh memohon Lebih Masa untuk pekerja pada bila-bila masa. Sistem boleh dikonfigurasi samada pengesahan auto atau perlu mengikuti set aliran kerja.

PERISIAN PENGURUSAN LEBIH MASA TERBAIK

Dapatkan sistem pengiraan lebih masa yang Sangat Tepat kami sekarang

Dapatkan Demo Percuma Lihat Harga