Pengurusan Gaji

payroll management
Pengurusan Gaji – Modul
  • Sistem gaji yang berkesan memastikan pekerja dibayar dengan tepat dan konsisten. Modul Pengurusan Gaji Hr2Eazy akan mengurangkan ralat, meningkatkan pematuhan dan menjimatkan masa. Perisian ini sesuai untuk setiap syarikat kecil, sederhana dan besar yang menekankan pendaftaran gaji dalam syarikat mereka.
  • HR2Eazy mematuhi peraturan berkanun terkini Malaysia LHDN, KWSP, PERKESO, EIS dan HRDF. Borang berkanun yang diperlukan yang lengkap seperti Borang A , Borang 8A, Borang CP39, Borang E dan Borang EA akan dijana secara automatik untuk pembayaran bulanan dan tahunan.
  • Juga disepadukan dengan bank tempatan untuk pembayaran elektronik. Gaji kepada pekerja dan badan berkanun anda akan diproses setelah diluluskan.
Ringkasan Gaji Bulanan
  • Di sini anda boleh melihat keseluruhan gambar semua senarai gaji yang dibuat untuk keseluruhan organisasi anda dengan hanya memilih bulan dan tahun.
services
services
Slip Gaji Bulanan Pekerja
  • Lihat semua slip gaji yang dibuat untuk semua pekerja dan lihat status slip gaji mereka . Dengan hanya memasukkan nombor Pengenalan calon, boleh mencetak slip gaji mereka dan juga menyebut tarikh kredit yang diperlukan untuk transaksi akan datang.
Pembalikan Semula Gaji
  • Dengan membuat beberapa kesilapan manual, kadangkala transaksi yang salah kepada pekerja yang salah boleh berlaku. Pembalikan semula gaji mereka untuk mengelakkan sebarang percanggahan dengan pekerja dan penggajian dilakukan semula. Boleh dilakukan secara individu atau keseluruhan. Ringkasan Bayaran Insentif/Masa Tambahan.
services
services
Ringkasan Bayaran Insentif/Masa Tambahan
  • Di sini anda boleh melihat ringkasan masa tambahan setiap pekerja yang telah digunakan untuk organisasi. Dengan perisian HR2eazy kami, analisa maklumat penting ini yang tidak akan meninggalkan pekerja dengan bayaran yang lebih sedikit.
Muat Naik Slip Gaji Manual
  • Slip gaji yang diperlukan mungkin tidak dimuat naik kadangkala, atau terdapat kemungkinan ralat berlaku pada slip gaji yang dibuat . Untuk mengelakkan ini, boleh memuat naik slip gaji secara manual untuk mengelakkan sebarang kerumitan.
services
services
Masa tambahan, Tuntutan
  • Boleh membuat perubahan gaji dengan menambah masa tambahan dan juga boleh menerima tuntutan mengenai perkara yang sama. Dengan menggabungkan semua masa yang dimasukkan, buat slip gaji yang tepat untuk membuat pekerja anda berpuas hati.
Buat Potongan dan pampasan yang tepat
  • Setiap slip gaji yang dijana secara automatik disertakan potongan bulanan seperti cukai pendapatan, kumpulan wang simpanan, PERKESO, nasihat bank bulanan dan borang EA. Memandangkan kesemua perkara di atas perlu dilakukan setiap bulan, kami bekerjasama dengan pihak kerajaan dengan menggabungkan data untuk mencapai gaji yang sempurna serta mengelakkan sebarang penalti atau sebarang percanggahan lain.
services

Perisian Penggajian Terbaik

Cari penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda

Facebook
Twitter
Linkedin
[email protected]
+6012 901 5198