Penyumberan Luar Gaji

Perkhidmatan penggajian terbaik

Dapatkan solusi yang sesuai dengan perniagaan anda

Gaji adalah bahagian yang paling penting dalam mana-mana perniagaan. Keperluan gaji semakin kompleks dengan peraturan-peraturan baharu yang diperkenalkan. Ini memerlukan proses kemaskini yang berterusan, pengiraan dan dokumentasi. Kami boleh membantu anda dengan tugas penting ini dengan menyediakan pakej penyumberan luar yang boleh disesuaikan dengan keperluan anda. Anda boleh fokus kepada perniagaan teras anda dan membiarkan kami melakukan tugas-tugas yang membosankan ini.

services
DENGAN HR2EAZY
  • 1. Data diproses menggunakan sistem yang selamat. Anda dan kakitangan akan mempunyai akses kepada sistem.
  • 2. Gaji anda akan diuruskan oleh profesional gaji yang terlatih.
  • 3. Memastikan pematuhan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
  • 4. Penyata gaji dan borang EA dilindungi katalaluan dengan format PDF yang boleh dimuat turun oleh pekerja menggunakan Aplikasi Telefon Mudah Alih atau Portal.
KENAPA KOS PENYUMBERAN KEPADA HR2EAZY
LEBIH EFEKTIF
  • Kos overhead dapat dikurangkan dengan penyumberan luar kepada rakan kongsi berpengalaman dan pendorong digital seperti HR2eazy.
services
services
MENINGKATKAN PENGALAMAN PEKERJA
  • HR2eazy memperkemas dan mengautomasikan proses penggajian dan menawarkan aplikasi mesra pengguna bertaraf dunia yang menyediakan fungsi tambahan seperti Cuti, Tuntutan, Lebih Masa dan banyak lagi. Justeru memperkayakan pengalaman pekerja dan mengekalkan semangat yang tinggi.
TUMPUAN KEPADA TERAS OPERASI
  • Kakitangan HR dan Kewangan akan lebih banyak masa untuk fokus dalam aktiviti teras perniagaan dan tidak terikat dengan aktiviti yang kompleks dan bukan teras. Proses dan sistem HR2eazy membantu HR dan Kewangan menyepadukan sistem kehadiran, sistem kewangan dan lain-lain untuk memastikan pemprosesan dan pemindahan data automatik.
services
services
KERAHSIAAN
  • HR2eazy telah membina infrastruktur dan proses yang memastikan maklumat adalah selamat dan dibenarkan hanya kepada individu yang betul pada masa yang betul.

Perisian Penggajian Terbaik

Cari penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda

Facebook
Twitter
Linkedin
[email protected]
+6012 901 5198