Keluaran Terkini

DIREKTORI PEKERJA
 • Simpan butiran maklumat pekerja berdasarkan nama, peranan, jawatan atau jabatan
 • Pencarian maklumat pekerja dengan pantas
KONTAK KECEMASAN
 • Simpan kontak kecemasan yang dapat dilihat oleh semua pekerja
TAUTAN BERGUNA
 • Simpan tautan yang berguna yang dapat dilihat oleh semua pekerja
MESEJ KORPORAT
 • Pos dan kongsi pesanan atau pengumuman (dalam mod teks dan gambar) yang dapat dilihat oleh semua pekerja
LOKASI PERUSAHAAN
 • Daftar semua pejabat, cawangan, kedai, outlet dan lain-lain
 • Tambahkan butiran setiap lokasi seperti alamat dan koordinat
MAKLUMAT CUKAI
 • Simpan formula atau dokumen berkaitan cukai yang dapat dilihat oleh semua pekerja seperti tarif cukai, polisi dan lain-lain.
RUJUK KEPADA KAWAN
 • Semua pekerja dapat merujuk kawan-kawan, keluarga, atau rakan kerja sebelumnya melalui sistem
 • Muat naik resume atau CV yang akan dipanjangkan ke PIC yang berkaitan.
PENGUKURAN
 • Penukar pasang siap untuk pengukuran seperti panjang, suhu dan lainnya.

BEST PAYROLL SOFTWARE

Find the solution that fits your business