DASAR PERSENDIRIAN

 • Di HR2eazy Sdn Bhd [selepas ini akan dirujuk sebagai "HR2eazy"] kami menghormati keperluan anda untuk privasi dalam talian dan melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin kongsi dengan kami, dengan cara yang sesuai. Amalan kami mengenai penggunaan maklumat anda adalah seperti yang dinyatakan di bawah. Sebagai syarat untuk menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi HR2eazy kerana ia mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa dan mengikut dan/atau dikawal oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2012.
 • Selaras dengan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak 1998, HR2eazy tidak mengumpul Maklumat Peribadi daripada pengguna yang berumur di bawah 13 tahun. Memandangkan adalah perlu untuk menyediakan Maklumat Peribadi untuk mencipta Akaun HR2eazy, kami tidak menyediakan perkhidmatan kami kepada mereka yang berumur di bawah 13 tahun.
 • Memandangkan kami memahami bahawa anda mungkin tidak mahu mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk mencuba perkhidmatan kami, kami memberi anda pilihan Log Masuk Demo untuk semua perkhidmatan HR2eazy. Kandungan yang dibuat oleh anda menggunakan Log Masuk Demo akan boleh diakses oleh semua orang yang menggunakan Log Masuk Demo. Oleh itu, kami secara khusus meminta anda untuk tidak menyimpan maklumat, fail dan dokumen peribadi dan sensitif anda semasa menggunakan Log Masuk Demo. SILA AMBIL PERHATIAN CIRI INI AKAN DIGUNAKAN DALAM MASA TERDEKAT, kerana kami sedang berusaha sedaya upaya untuk menaik taraf aplikasi untuk menyokong sepenuhnya keperluan pelanggan kami.
 • Semasa Proses Pendaftaran untuk mencipta Akaun HR2eazy, kami meminta nama dan alamat e-mel anda. Anda juga akan diminta untuk memilih nama pengguna dan kata laluan yang unik, yang akan digunakan semata-mata untuk tujuan menyediakan akses kepada Akaun HR2eazy anda. Nama dan alamat e-mel anda akan digunakan untuk memaklumkan anda mengenai perkhidmatan baharu, keluaran, acara akan datang, penyelenggaraan teknikal dan perubahan dalam dasar privasi ini
 • Butiran Penggunaan Akaun Anda seperti masa, kekerapan, tempoh dan corak penggunaan, ciri yang digunakan dan jumlah storan yang digunakan akan direkodkan oleh kami untuk meningkatkan pengalaman perkhidmatan anda dan membantu kami memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda.
 • Kami menyimpan dan menyelenggara fail, dokumen, senarai tugasan, e-mel dan data lain yang disimpan dalam Akaun anda di kemudahan kami di Kuala Lumpur, Malaysia atau mana-mana negara lain, yang akan dikemas kini di tapak web kami. Melainkan dinyatakan oleh anda dan dipersetujui oleh Pasukan Jualan HR2eazy, penggunaan syarat perkhidmatan ini menandakan persetujuan anda untuk pemindahan data anda ke luar negara anda. Untuk mengelakkan kehilangan data akibat ralat atau kegagalan sistem, kami juga menyimpan salinan sandaran data termasuk kandungan Akaun anda. Oleh itu, fail dan data anda mungkin kekal pada pelayan kami walaupun selepas pemadaman atau penamatan Akaun anda. Kami memberi jaminan kepada anda bahawa kandungan Akaun anda tidak akan didedahkan kepada sesiapa dan tidak akan dapat diakses oleh pekerja HR2eazy. Kami juga tidak memproses kandungan Akaun anda untuk menyiarkan iklan yang disasarkan.
 • Sekiranya perkhidmatan memerlukan pembayaran, kami meminta kad kredit atau maklumat Akaun pembayaran lain, yang akan digunakan semata-mata untuk memproses pembayaran. Maklumat Kewangan anda tidak akan disimpan oleh kami. Tertakluk kepada persetujuan anda terlebih dahulu dan jika perlu untuk memproses pembayaran masa hadapan, Maklumat Kewangan anda akan disimpan dalam bentuk yang disulitkan pada pelayan selamat Pembekal Perkhidmatan Gerbang Pembayaran yang terkenal.
 • Kami menggunakan alamat Protokol Internet, jenis penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, URL rujukan, fail yang diakses, ralat yang dihasilkan, zon waktu, sistem pengendalian dan butiran pelawat lain yang dikumpulkan dalam fail log kami untuk menganalisis arah aliran, mentadbir tapak web, menjejaki pergerakan pelawat dan untuk menambah baik laman web kami.
 • Kami menggunakan kuki sementara dan kekal untuk meningkatkan pengalaman anda terhadap perkhidmatan kami. Kuki sementara akan dialih keluar daripada komputer anda setiap kali anda menutup penyemak imbas anda. Dengan memilih pilihan 'keep me sign-in' dalam perkhidmatan HR2eazy, kuki kekal akan disimpan dalam komputer anda dan anda tidak perlu log masuk dengan memberikan maklumat log masuk yang lengkap setiap kali anda kembali ke tapak web kami. Jika anda telah mematikan kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan kawasan berdaftar tapak web.
 • Beberapa halaman laman web kami mengandungi pautan luaran. Anda dinasihatkan untuk mengesahkan amalan privasi tapak web lain tersebut. Kami tidak bertanggungjawab ke atas cara penggunaan atau penyalahgunaan maklumat yang disediakan oleh anda di laman web lain tersebut. Kami menggalakkan anda untuk tidak memberikan Maklumat peribadi, tanpa memastikan diri anda tentang dasar privasi tapak web lain.
 • Kami akan mendapatkan persetujuan khusus anda terlebih dahulu sebelum kami berkongsi atau mendedahkan maklumat pengenalan peribadi anda kepada mana-mana orang di luar HR2eazy. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dipautkan kepada sebarang Maklumat Peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan dan pengiklan kami. Sila ambil perhatian bahawa sebagai Pembekal Perkhidmatan Internet, undang-undang dalam pelbagai bidang kuasa di mana kami beroperasi mungkin mewajibkan kami untuk mendedahkan maklumat pengguna dan kandungan akaun kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang tempatan dalam keadaan yang ditetapkan secara khusus.
 • Kami menerima pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai serta langkah keselamatan, serta langkah keselamatan fizikal untuk melindungi daripada akses tanpa kebenaran, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan dalam akaun anda. Akses kepada nama dan alamat e-mel anda adalah terhad kepada pekerja kami yang perlu mengetahui maklumat tersebut berkaitan dengan perkhidmatan kami dan terikat dengan kewajipan kerahsiaan.
 • Sebagai tambahan kepada semua terma dan syarat lain Perjanjian ini, anda tidak boleh: (i) memindahkan atau sebaliknya menyediakan Perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga; (ii) menyediakan sebarang perkhidmatan berdasarkan Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu; (iii) menggunakan pautan pihak ketiga ke tapak tanpa bersetuju dengan terma dan syarat tapak web mereka; (iv) menyiarkan pautan ke tapak pihak ketiga atau menggunakan logo, nama syarikat, dsb. tanpa kebenaran bertulis mereka terlebih dahulu; atau (v) menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar spam dan tujuan haram yang lain.
 • Anda akan dikehendaki mendaftar untuk perkhidmatan kami dengan memberikan maklumat peribadi. Jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat peribadi anda, kami tidak akan dapat memberikan perkhidmatan tersebut kepada anda. Kami memberi anda pilihan untuk tidak memilih soalan rahsia dan jawapannya; walau bagaimanapun, kami mungkin tidak dapat menetapkan semula kata laluan anda untuk anda. Kami juga memberi anda pilihan untuk menarik diri daripada menerima mel daripada kami; walau bagaimanapun, anda tidak akan dapat menerima pemberitahuan e-mel tentang perkhidmatan baharu, keluaran, acara akan datang dan perubahan pada Dasar Privasi HR2eazy. Sekiranya kami memutuskan untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini, kami akan menawarkan anda cara yang berkesan untuk menarik diri daripada penggunaan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan lain tersebut.
 • Kami melakukan segala usaha termasuk semakan berkala untuk memastikan maklumat peribadi yang anda berikan digunakan mengikut dasar privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai pematuhan kami terhadap dasar ini atau cara maklumat peribadi digunakan untuk tujuan menyediakan perkhidmatan, sila hubungi Perkhidmatan Sokongan Pelanggan HR2eazy di [email protected]. Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda memerlukan JavaScript untuk melihatnya. Kami akan menghubungi anda untuk menangani kebimbangan anda dan kami juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia dalam hal ini jika perlu.
 • Sebarang perubahan kepada Dasar Privasi HR2eazy akan disiarkan di laman web kami untuk memaklumkan anda tentang sebarang perubahan dalam sifat maklumat yang dikumpul, cara pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat. Jika pada bila-bila masa kami memutuskan untuk menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dengan cara yang berbeza daripada yang dinyatakan pada masa ia dikumpulkan, kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan memberi anda keupayaan untuk menarik diri daripada penggunaan baharu ini melainkan anda telah menarik diri daripada menerima pemberitahuan e-mel daripada kami. Anda tidak akan menerima pemberitahuan e-mel tentang perubahan kecil pada Dasar Privasi HR2eazy. Jika anda bimbang tentang cara maklumat anda digunakan, anda harus menyemak semula secara berkala.
 • Mengakses, Mengemas kini dan Mengalih Keluar Maklumat Peribadi.
 • Kami memberi pengguna akses kepada maklumat pengenalan peribadi mereka. Pengguna boleh membetulkan, mengemas kini atau mengalih keluar sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi sama ada melalui Akaun HR2eazy mereka atau dengan menghubungi Perkhidmatan Sokongan Pelanggan HR2eazy. Perubahan sedemikian mungkin mengambil masa sehingga 48 jam untuk berkuat kuasa.
 • Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai dasar privasi ini, sila hubungi kami [email protected]

PERISIAN PENGGAJIAN TERBAIK

Cari penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda

Dapatkan Demo Percuma Lihat Harga