Pengurusan Tunai Runcit

Pettycash Management

Pengurusan Tunai Runcit – Modul

Tunai Runcit digunakan oleh syarikat untuk mengendalikan pembelian kecil, sekali sahaja yang berlaku dalam syarikat. Dengan perisian pengurusan tunai runcit HR2eazy, jumlah wang yang telah digunakan untuk tujuan syarikat dapat dikenalpasti. Ia memudahkan pengawalan secara elektronik dan terkawal untuk mengawasi akaun wang yang tidak penting dan mengurangkan penyalahgunaan aset ini.

Memohon Tunai Runcit
  • Di mana pekerja firma boleh meminta tunai runcit untuk bayaran kecil yang berkaitan dengan organisasi. Jumlah pengeluaran dan sebab pembayaran dicatatkan supaya anda tidak kehilangan jejak tentang apa yang telah anda belanjakan.
services
services
Debit Tunai Runcit
  • Semua wang yang ditambahkan pada peti simpanan tunai runcit disimpan dan boleh dilihat di sini.
Papan Pemuka Tunai Runcit
  • Catatkan setiap transaksi yang dibuat dalam jumlah yang kecil. Papan pemuka ini membolehkan anda melihat wang yang diminta dan juga wang yang didebitkan untuk tujuan firma.
services
services
Carta Perbelanjaan
  • Setiap perbelanjaan yang dibuat diisi dalam papan pemuka unik ini untuk melihat jumlah tunai runcit yang dibelanjakan untuk apa. Setiap tuntutan yang dibuat dicatat dan dihantar untuk kelulusan seperti mana-mana modul lain.
  • Apabila contoh penggunaan aset secara penipuan dibezakan, alat perisian perbelanjaan tunai runcit mengautomasikan prosedur proses kerja untuk menjamin bahawa kawalan dalaman tambahan dibenarkan. Sekatan yang diadakan penting untuk mengelakkan sebarang salah guna daripada berlaku.

Perisian Penggajian Terbaik

Cari penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda

Facebook
Twitter
Linkedin
[email protected]
+6012 901 5198