GERAN DIGITAL MSME MADANI

Geran Digital MSME Madani – Sept 2023

Kami sangat teruja untuk berkongsi bahawa kami telah dipilih sebagai Rakan Kongsi Digital di bawah Geran Digital MSME Madani untuk membantu syarikat anda ke arah Pendigitalan, bermula dengan Proses HR, Gaji dan CRM anda.

Mengenai Geran Pendigitalan PKS

Geran Pendigitalan PKS kembali! Ia merupakan inisiatif yang diterajui Kerajaan dan BSN untuk memudahkan PKS ke arah pendigitalan melalui 7 bidang pendigitalan utama:

 • Pemasaran Digital / Jualan
 • Sistem Elektronik Point Of Sales (e-POS).
 • Sistem Gaji HR/CRM
 • ERP/ Perakaunan dan Percukaian
 • Tandatangan Digital
 • Internet Perkara/Sistem Pintar
 • Keselamatan Siber

Kelayakan MSME

 • Pemilikan Malaysia :
 • PKS/Koperasi mestilah sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh warganegara Malaysia
 • Keperluan Pendaftaran :
 • Mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SS<)/Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).
 • Tempoh Operasi :
 • Perniagaan harus beroperasi sekurang-kurangnya enam bulan.
 • Perolehan tahunan :
 • Mesti mempunyai perolehan tahunan purata sekurang-kurangnya RM 50,000.
 • Pemberian Sebelumnya :
 • PKS/Koperasi mestilah tidak pernah menerima Geran Pemadanan Digitalisasi sebelum ini.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 • Pengenalan :
 • Salinan kad pengenalan atau pasport pengarah/rakan kongsi/pemilik (s), yang mana berkenaan.
 • Lesen Perniagaan :
 • Dokumen pendaftaran perniagaan/profil perniagaan SSM/dokumen pendaftaran SKM.
 • Dokumen Kewangan :
 • Akaun teraudit terkini, akaun pengurusan atau penyata bank dua bulan terkini
 • Invois :
 • Invois/sebut harga yang dikeluarkan oleh Rakan Kongsi Digitalisas

BEST PAYROLL SOFTWARE

Find the solution that fits your business

Get Free Demo Get Started